ویزای نیروی متخصص استرالیا

نیروی متخصص استرالیا (Australia Skilled Worker)

شرایط مهاجرت به استرالیا

ویزای کار استرالیا  یا ویزای اسکیل ورکر استرالیا بیشتر به متخصصین داده می شود. کاندیداها بر اساس یک سیستم مبتنی بر امتیازبندی مهاجرت به استرالیا ارزیابی می شوند، با امتیازاتی که برای استانداردهای خاص تحصیلی، مهارتی، زبان و سن اختصاص یافته است. مهاجرت به استرالیا از طریق تخصص اغلب توسط ایالت های خاص حمایت می شوند که متقاضیان را بر اساس نیازهای خاص استخدام می کنند. ویزا ممکن است به متقاضیانی که حمایت شده توسط یک شرکت استرالیایی هستند، اعطا شود. بعنوان نمونه، محبوب ترین نوع ویزای کاری اسپانسری، ویزای ۴۵۷ فعال در سال ۱۹۹۶ بود که توسط دولت Turnbull لغو شد ولی اخیرا” با ویزای TSS جایگزین شده است.

0/5 (0 نقد و بررسی)