اقامت کانادا و روشهای مهاجرت به کانادا دغدغه متقاضیان رفتن و زندگی در کانادا می باشد. همین امروز با ما تماس بگیرید و از روش مهاجرتی مناسب با شرایط ویژه خود مطلع شوید 02188584429

انتخابات ۲۰۱۹ استانی ۱۰ برابر فدرال
انتخابات ۲۰۱۹ استانی ۱۰ برابر فدرال

انتخابات ۲۰۱۹ استانی ۱۰ برابر فدرال

انتخابات ۲۰۱۹ استانی ۱۰ برابر فدرال - برنامه های نامزدی استانی فرصتهای بیشتری را برای جذب متقاضیان مهاجرت به کانادا فراهم می کند. برنامه های استانی گزینه های راحت تری…

ادامه خواندن انتخابات ۲۰۱۹ استانی ۱۰ برابر فدرال
ویزای تحصیلی کانادا و برنامه های توسعه آن
ویزای تحصیلی کانادا و برنامه های توسعه آن

ویزای تحصیلی کانادا و برنامه های توسعه آن

ویزای تحصیلی کانادا و برنامه های توسعه آن - کانادا بدنبال تنوع بخشی در جذب متقاضیان تحصیل در کانادا می باشد. دولت فدرال از استراتژی تحصیلی جدید پنج ساله خود…

ادامه خواندن ویزای تحصیلی کانادا و برنامه های توسعه آن
تورنتو قطب جذب متخصصین در آمریکای شمالی
تورنتو قطب جذب متخصصین در آمریکای شمالی

تورنتو قطب جذب متخصصین در آمریکای شمالی

تورنتو قطب جذب متخصصین در آمریکای شمالی - سیاستهای مهاجرتی کانادا شرکتهای آمریکایی را به سمت توسعه کسب و کارهایشان در تورنتو تشویق نموده است. با نگاهی به صفحات مجازی…

ادامه خواندن تورنتو قطب جذب متخصصین در آمریکای شمالی
اسکیل ورکر کبک در سیستم جدید آریما
اسکیل ورکر کبک در سیستم جدید آریما

اسکیل ورکر کبک در سیستم جدید آریما

اسکیل ورکر کبک در سیستم جدید آریما - کبک به صدور دعوتنامۀ متقاضیان اسکیل ورکر با دومین دور انتخابات در سیستم جدید آریما، ادامه می دهد. از ابتدای معرفی سیستم…

ادامه خواندن اسکیل ورکر کبک در سیستم جدید آریما
دو انتخابات پی در پی اکسپرس اینتری
کاهش حداقل نمره قبولی اکسپرس اینتری ۲۰ آگوست ۲۰۱۹

دو انتخابات پی در پی اکسپرس اینتری

دو انتخابات پی در پی اکسپرس اینتری - دومین انتخابات اکسپرس اینتری در طی ۸ روز اخیر و صدور ۳۶۰۰ دعوتنامه برای اقامت دائم کانادا برگزار گردید. حداقل نمره قبولی…

ادامه خواندن دو انتخابات پی در پی اکسپرس اینتری
انتاریو دعوتنامه های جدید بدون جاب آفر
انتاریو دعوتنامه های جدید بدون جاب آفر

انتاریو دعوتنامه های جدید بدون جاب آفر

انتاریو دعوتنامه های جدید بدون جاب آفر - در جدیدترین انتخابات نیروی متخصص استان انتاریو در ۱۵ آگوست ۲۰۱۹، ۹۹۷ دعوتنامه صادر شد. دعوتنامه ها برای متقاضیانِ با سابقه کار…

ادامه خواندن انتاریو دعوتنامه های جدید بدون جاب آفر
استان ساسکچوان صدور ۱۵۰ دعوتنامه جدید
استان ساسکچوان صدور ۱۵۰ دعوتنامه جدید

استان ساسکچوان صدور ۱۵۰ دعوتنامه جدید

استان ساسکچوان صدور ۱۵۰ دعوتنامه جدید - استان ساسکاچوان در مرکز کانادا ۱۵۰ دعوتنامه جدید در آخرین انتخابات خود صادر نمود. این دعوتنامه ها برای متقاضیان اکسپرس اینتری و برنامه…

ادامه خواندن استان ساسکچوان صدور ۱۵۰ دعوتنامه جدید
پرنس ادوارد آیلند و صدور ۱۴۳ دعوتنامه جدید
پرنس ادوارد آیلند و صدور ۱۴۳ دعوتنامه جدید

پرنس ادوارد آیلند و صدور ۱۴۳ دعوتنامه جدید

پرنس ادوارد آیلند و صدور ۱۴۳ دعوتنامه جدید - مهاجرت به کانادا از طریق استان پرنس ادوارد آیلند یکی از روشهای مهاجرت به کانادا می باشد. این استان در جدیدترین انتخابات…

ادامه خواندن پرنس ادوارد آیلند و صدور ۱۴۳ دعوتنامه جدید
کمبود نیروی کار در کانادا
کمبود نیروی کار در کانادا

کمبود نیروی کار در کانادا

کمبود نیروی کار در کانادا - انجمن کسب و کار کانادا در مورد کمبود نیروی کار در کانادا به دولت فدرال هشدار داده است. در بخش خصوصیِ کسب و کار…

ادامه خواندن کمبود نیروی کار در کانادا
اسکیل ورکر استان آلبرتا و انتخابات جدید
اسکیل ورکر استان آلبرتا و انتخابات جدید

اسکیل ورکر استان آلبرتا و انتخابات جدید

اسکیل ورکر استان آلبرتا و انتخابات جدید - استان آلبرتا کاندیداهای واجد شرایط خود را با حداقل نمره ۳۵۲ و به بالا دعوت نمود. دعوتنامه های ارسالی به معنای درخواست…

ادامه خواندن اسکیل ورکر استان آلبرتا و انتخابات جدید