توسعه برنامه اسپانسرشیپ والدین ۲۰۱۹
اسپانسرشیپ والدین ۲۰۱۹ کانادا

توسعه برنامه اسپانسرشیپ والدین ۲۰۱۹

توسعه برنامه اسپانسرشیپ والدین و پدربزرگ و مادربزرگ در سال ۲۰۱۹ - خبرهای خوب برای کسانی که می خواهند والدین، پدربزرگ و مادربزرگ خود را جهت دریافت اقامت دائم کانادا،…

ادامه خواندن توسعه برنامه اسپانسرشیپ والدین ۲۰۱۹
اسپانسرشیپ فامیلی ۲۰۱۹ کانادا
اسپانسرشیپ فامیلی ۲۰۱۹ کانادا

اسپانسرشیپ فامیلی ۲۰۱۹ کانادا

اسپانسرشیپ فامیلی ۲۰۱۹ کانادا جهت پذیرش ۲۰٫۰۰۰ پرونده والدین و پدربزرگ و مادربزرگ از اواخر ژانویه ۲۰۱۹ بازگشایی می شود. خبر خوب اینکه روش قرعه کشی در سال ۲۰۱۸ منسوخ…

ادامه خواندن اسپانسرشیپ فامیلی ۲۰۱۹ کانادا