اسپانسرشیپ فامیلی ۲۰۱۹ کانادا
اسپانسرشیپ فامیلی ۲۰۱۹ کانادا

اسپانسرشیپ فامیلی ۲۰۱۹ کانادا

اسپانسرشیپ فامیلی ۲۰۱۹ کانادا جهت پذیرش ۲۰٫۰۰۰ پرونده والدین و پدربزرگ و مادربزرگ از اواخر ژانویه ۲۰۱۹ بازگشایی می شود. خبر خوب اینکه روش قرعه کشی در سال ۲۰۱۸ منسوخ…

ادامه خواندن اسپانسرشیپ فامیلی ۲۰۱۹ کانادا