انتخابات ۲۰۱۹ استانی ۱۰ برابر فدرال
انتخابات ۲۰۱۹ استانی ۱۰ برابر فدرال

انتخابات ۲۰۱۹ استانی ۱۰ برابر فدرال

انتخابات ۲۰۱۹ استانی ۱۰ برابر فدرال - برنامه های نامزدی استانی فرصتهای بیشتری را برای جذب متقاضیان مهاجرت به کانادا فراهم می کند. برنامه های استانی گزینه های راحت تری…

ادامه خواندن انتخابات ۲۰۱۹ استانی ۱۰ برابر فدرال
اسکیل ورکر استان آلبرتا و انتخابات جدید
اسکیل ورکر استان آلبرتا و انتخابات جدید

اسکیل ورکر استان آلبرتا و انتخابات جدید

اسکیل ورکر استان آلبرتا و انتخابات جدید - استان آلبرتا کاندیداهای واجد شرایط خود را با حداقل نمره ۳۵۲ و به بالا دعوت نمود. دعوتنامه های ارسالی به معنای درخواست…

ادامه خواندن اسکیل ورکر استان آلبرتا و انتخابات جدید
توسعه اهداف مهاجرتی کانادا تا سال ۲۰۲۱
توسعه اهداف مهاجرتی کانادا تا سال ۲۰۲۱

توسعه اهداف مهاجرتی کانادا تا سال ۲۰۲۱

توسعه اهداف مهاجرتی کانادا تا سال ۲۰۲۱ - کانادا اهداف مهاجرت را تا سال ۲۰۲۱ گسترش می دهد و نقش برجسته ای برای اکسپرس اینتری فدرال و نامزدی استانی قائل…

ادامه خواندن توسعه اهداف مهاجرتی کانادا تا سال ۲۰۲۱