دو انتخابات پی در پی اکسپرس اینتری
کاهش حداقل نمره قبولی اکسپرس اینتری ۲۰ آگوست ۲۰۱۹

دو انتخابات پی در پی اکسپرس اینتری

دو انتخابات پی در پی اکسپرس اینتری - دومین انتخابات اکسپرس اینتری در طی ۸ روز اخیر و صدور ۳۶۰۰ دعوتنامه برای اقامت دائم کانادا برگزار گردید. حداقل نمره قبولی…

ادامه خواندن دو انتخابات پی در پی اکسپرس اینتری
برگزاری اولین انتخابات اکسپرس انتری فدرال کانادا در سال ۲۰۱۹
اولین انتخابات اکسپرس انتری فدرال کانادا در ۲۰۱۹

برگزاری اولین انتخابات اکسپرس انتری فدرال کانادا در سال ۲۰۱۹

اولین انتخابات اکسپرس اینتری فدرال کانادا سال ۲۰۱۹ در ۱۰ ژانویه انجام شد. ۳۹۰۰ دعوتنامه صادر شد. پایین ترین امتیاز قبولی ۴۴۹ بوده است. دلیل این افزایشِ حداقل امتیاز قبولی…

ادامه خواندن برگزاری اولین انتخابات اکسپرس انتری فدرال کانادا در سال ۲۰۱۹