اسکیل ورکر استان آلبرتا و انتخابات جدید
اسکیل ورکر استان آلبرتا و انتخابات جدید

اسکیل ورکر استان آلبرتا و انتخابات جدید

اسکیل ورکر استان آلبرتا و انتخابات جدید - استان آلبرتا کاندیداهای واجد شرایط خود را با حداقل نمره ۳۵۲ و به بالا دعوت نمود. دعوتنامه های ارسالی به معنای درخواست…

ادامه خواندن اسکیل ورکر استان آلبرتا و انتخابات جدید
برگزاری اولین انتخابات اکسپرس انتری فدرال کانادا در سال ۲۰۱۹
اولین انتخابات اکسپرس انتری فدرال کانادا در ۲۰۱۹

برگزاری اولین انتخابات اکسپرس انتری فدرال کانادا در سال ۲۰۱۹

اولین انتخابات اکسپرس اینتری فدرال کانادا سال ۲۰۱۹ در ۱۰ ژانویه انجام شد. ۳۹۰۰ دعوتنامه صادر شد. پایین ترین امتیاز قبولی ۴۴۹ بوده است. دلیل این افزایشِ حداقل امتیاز قبولی…

ادامه خواندن برگزاری اولین انتخابات اکسپرس انتری فدرال کانادا در سال ۲۰۱۹