کمبود نیروی کار در کانادا
کمبود نیروی کار در کانادا

کمبود نیروی کار در کانادا

کمبود نیروی کار در کانادا - انجمن کسب و کار کانادا در مورد کمبود نیروی کار در کانادا به دولت فدرال هشدار داده است. در بخش خصوصیِ کسب و کار…

ادامه خواندن کمبود نیروی کار در کانادا
برگزاری اولین انتخابات اکسپرس انتری فدرال کانادا در سال ۲۰۱۹
اولین انتخابات اکسپرس انتری فدرال کانادا در ۲۰۱۹

برگزاری اولین انتخابات اکسپرس انتری فدرال کانادا در سال ۲۰۱۹

اولین انتخابات اکسپرس اینتری فدرال کانادا سال ۲۰۱۹ در ۱۰ ژانویه انجام شد. ۳۹۰۰ دعوتنامه صادر شد. پایین ترین امتیاز قبولی ۴۴۹ بوده است. دلیل این افزایشِ حداقل امتیاز قبولی…

ادامه خواندن برگزاری اولین انتخابات اکسپرس انتری فدرال کانادا در سال ۲۰۱۹
کاهش حداقل نمره قبولی اکسپرس اینتری
کاهش حداقل نمره قبولی اکسپرس اینتری ۲۰ آگوست ۲۰۱۹

کاهش حداقل نمره قبولی اکسپرس اینتری

اسکیل ورکر کانادا   - حداقل نمره قبولی اکسپرس اینتری به ۴۵۷ کاهش یافت. در انتخابات ۲۰ آگوست  ۲۰۱۹ ، ۳۶۰۰ دعوتنامه صادر شد. متقاضیان قبول شده باید مدارک لازم…

ادامه خواندن کاهش حداقل نمره قبولی اکسپرس اینتری
توسعه اهداف مهاجرتی کانادا تا سال ۲۰۲۱
توسعه اهداف مهاجرتی کانادا تا سال ۲۰۲۱

توسعه اهداف مهاجرتی کانادا تا سال ۲۰۲۱

توسعه اهداف مهاجرتی کانادا تا سال ۲۰۲۱ - کانادا اهداف مهاجرت را تا سال ۲۰۲۱ گسترش می دهد و نقش برجسته ای برای اکسپرس اینتری فدرال و نامزدی استانی قائل…

ادامه خواندن توسعه اهداف مهاجرتی کانادا تا سال ۲۰۲۱
صدور دعوتنامه های جدید در آخرین انتخابات اکسپرس اینتری
انتخابات شماره ۱۰۳ اکسپرس انتری کانادا

صدور دعوتنامه های جدید در آخرین انتخابات اکسپرس اینتری

دولت کانادا در انتخابات اخیر متقاضیان در سیستم اکسپرس اینتری فدرال در روز دوشنبه مورخه ۲۹ اکتبر ۲۰۱۸،صدور تعداد ۳۹۰۰ دعوتنامه جهت اقدام برای اقامت دائم کانادا را ابقاء نمود.…

ادامه خواندن صدور دعوتنامه های جدید در آخرین انتخابات اکسپرس اینتری
۵ نمره کاهش در حداقل امتیاز قبولی اکسپرس اینتری
انتخابات شماره ۱۰۲ اکسپرس انتری فدرال کانادا در ۲۰۱۸

۵ نمره کاهش در حداقل امتیاز قبولی اکسپرس اینتری

دولت کانادا در گزینش اخیر متقاضیان در سیستم اکسپرس اینتری در روز دوشنبه مورخه ۱۵ اکتبر ۲۰۱۸، ۳۹۰۰ دعوتنامه جهت اقدام برای اقامت دائم صادر نمود. حداقل نمره مورد قبول…

ادامه خواندن ۵ نمره کاهش در حداقل امتیاز قبولی اکسپرس اینتری